News

Prima întâlnire de activităţi tutoriale (cursuri)  pentru studenţii înscrişi la învăţământ la distanţă (ID) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) pentru semestrul I (2018-2019) va avea loc după următorul calendar: 

26-28 octombrie 2018

·         Comunicare şi Relaţii Publice, nivel licenţă

·         Știinţe Politice, nivel licenţă

·         Publicitate, nivel masterat

·         Relaţii Publice, nivel masterat

 

   9-11 noiembrie 2018

·         Administraţie Publică, nivel licenţă

·         Administraţie Publică, nivel masterat

·         Jurnalism, nivel licenţă

·         Știinţe Politice, nivel licenţă

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel studenți bursieri și potențiali bursieri AP ID - master

Tabel studenți bursieri și potențiali bursieri AP ID - licență

Tabel studenti bursieri si potentiali bursieri CRP ID sem II

Tabel studenți bursieri și potențiali bursieri AP Satu Mare

Tabel studenți bursieri și potențiali bursieri AP Bistrița


Cererile pentru reînmatricularea la studii (doar anul II si III nivel licenta si an II nivel master), întreruperea studiilor si transfer la invatamant cu frecventa se depun la Departamentul IDIFR în perioada 3-14 septembrie 2018.

Studentii din anul I care nu vor acumula 30 de credite/an nici dupa sesiunea de restante din toamna (3-9.09.2018) nu se vor putea reinmatricula in anul I. Ei pot relua studiile doar prin examen de admitere.

Departamentul IDIFR, biblioteca si casieria facultatii vor fi inchise in luna august.


BURSE ID

Burse Comunicare și Relații Publice

Burse Administrație Publică - Satu Mare

Burse Administrație Publică - Cluj Napoca

Burse Administrație Publică - Bistrița

Burse Administrație Publică - Master


A doua întâlnire de activităţi tutoriale (cursuri)  pentru studenţii înscrişi la învăţământ la distanţă (ID) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) pentru semestrul II (2017-2018) va avea loc după următorul calendar: 4-6 mai 2018

 • Administraţie Publică, nivel licenţă
 • Administraţie Publică, nivel masterat
 • Jurnalism, nivel licenţă
 • Știinţe Politice, nivel licenţă

  11-13 mai 2018

 • Comunicare şi Relaţii Publice, nivel licenţă
 • Publicitate, nivel masterat
 • Relaţii Publice, nivel masterat

Anunț burse. Documentul poate fi parcurs dând click aici.


Prima întâlnire de activităţi tutoriale (cursuri)  pentru studenţii înscrişi la învăţământ la distanţă (ID) şi învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) pentru semestrul II (2017-2018) va avea loc după următorul calendar: 9-11 martie 2018

 • Administraţie Publică, nivel licenţă
 • Administraţie Publică, nivel masterat
 • Jurnalism, nivel licenţă

16-18 martie 2018

 • Comunicare şi Relaţii Publice, nivel licenţă
 • Știinţe Politice, nivel licenţă
 • Publicitate, nivel masterat
 • Relaţii Publice, nivel masterat

FSPAC acorda reduceri de 25% din cuantumul taxei de scolarizare numai pentru studentii care urmeaza in paralel 2 programe de studii (Licenta-Licenta, Master-Master).

Pe site-ul UBB http://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/files/2017-2018_Regulament_taxe_scolarizare.pdf regasiti toate informatiile si detaliile privind reducerile acordate la nivelul FSPAC.

Cererile se depun la Departament IDIFR in perioada 5-15.12.2017.


Regulament burse 2017-2018

De asemenea, puteți parcurge și regulamentul burselor de cercetare și metodologia burselor ID-IFR.


Cererile de reînmatriculare, întreruperea studiilor și prelungirea studiilor se depun la Departamentul ID-IFR în perioada 4-15 septembrie 2017.


Calendarul achitării taxei de școlarizare 


Regulament privind activitatea profesională a studenților Universității Babeș-Bolyai


Stocarea dosarelor absolvenților (publicat în 28.11.2013) Conform Hotărârii Senatului UBB privind taxele universitare valabile pentru anul universitar 2013-2014, stocarea şi păstrarea dosarelor studenţilor si absolvenţilor (diplomele de bacalaureat și foile matricole din liceu, în original) sunt gratuite până în data de 15 decembrie. După această dată, la ridicarea actelor, absolvenții vor trebui să achite o taxă de arhivare de 60 lei (pentru primii doi ani)/200 lei (peste doi ani). [divider scroll_text="SUS"]