doctorat în științele comunicării


Școala Doctorală de Științe Politice și ale Comunicării este una cu o istorie scurtă, dar prolifică, prin numărul mare de doctoranzi, activități de cercetare și dezvoltare.

Informațiile despre finalizarea studiilor de doctorat pot fi consultate aici.

Informații despre rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susținute public pot fi consultate aici

Ghidul de realizare a tezei de doctorat
image

Misiune


Școala Doctorală de Științe Politice și ale Comunicării din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai, funcționează din anul universitar 2009/2010, conform Ordinului Ministrului Educației, Cercetării și Inovării, nr. 3675, din 13 aprilie 2009, şi cuprinde două specializări: Științe Politice și Științe ale Comunicării.

Misiunea principală a SDSPC este dezvoltarea unui cadru de studiu şi de cercetare ştiinţifică interdisciplinară, prin promovarea utilizării tehnologiilor digitale în activitatea didactică şi de cercetare în cele două domenii de specialitate, Ştiinţe Politice şi Ştiinţe ale Comunicării, respectiv prin corelarea ofertei curriculare cu inovaţiile impuse de transformarea digitală în cercetarea cele două domenii din cadrul naţional şi international. Şcoala Doctorală de Ştiinţe Politice şi ale Comunicării beneficiază de sprijinul și implicarea tuturor membrilor Departamentului de Știinte Politice, respectiv al celui de Jurnalism și Media Digitală, precum și a Centrului pentru Studiul Democrației, a Centrului pentru Studiul Comparat al Migrației, a Centrul de Cercetare a Sistemelor și Limbajelor Media, și a Centrului Media.

Şcoala Doctorală de Ştiinţe Politice şi ale Comunicării îşi asumă un rol activ în rândul comunităţii academice naţionale şi internaţionale prin implicarea în proiecte de cercetare relevante pe teme referitoare la digitalizarea media şi a comunicării politice. Temele de cercetare propuse pe domeniul Științe ale Comunicării includ Jurnalismul în era digitală; Narațiuni interactive în jocurile digitale; Activitatea publicistică a unor importanți scriitori români; Comunicare, media şi identitate culturală; Reprezentările mediatice în media tradiționale (presă scrisă, televiziune) și în noile media; Tendințe emergente în industria media digitală şi altele.

COMPONENȚA CONSILIULUI DE CONDUCERE AL ȘCOLII DOCTORALE

Cristina Nistor
conf. univ. dr. Cristina Nistor-Beuran
directorul școlii doctorale
Elena Abrudan
prof. univ. dr. Elena Abrudan
membru
Gabriel Bădescu
PROF. UNIV. DR. GABRIEL BĂDESCU
membru
Vasile Dîncu
PROF. UNIV. DR. Vasile Dîncu
membru din afara școlii doctorale
Tanasă-Cozdreanu Diandra-Ioana
drd. Tanasă-Cozdreanu Diandra-Ioana
student-doctorand