Background Image

coordonatori

 • ELENA ABRUDAN
  Prof. univ. dr. Elena Abrudan | elena.abrudan@ubbcluj.ro
  științe ale comunicării

  Elena Abrudan

  Prof. univ. dr. Elena Abrudan este Director al Departamentului de Jurnalism din 2007 până în prezent, director al Centrului Media UBB și vicepreședinte al Societății Culturale „Lucian Blaga”, membră a Uniunii Scriitorilor din Romania, filiala Cluj și a Asociației Formatorilor din Jurnalism și Comunicare, București. Elena Abrudan a adus în atenția studenților aspecte inovatoare prin introducerea unor cursuri noi: Comunicare vizuală, Comunicare simbolică, Diversitatea în mass-media, Cultura vizuală în noile media și a oferit o deschidere interdisciplinară în abordarea disciplinelor de studiu tradiționale: Cultura media, Jurnalism cultural, Presa de opinie. Cercetarea aplicată pe producerea, distribuția și analiza artefactelor mediei vizuale și-a găsit expresia în lucrările publicate: cărți de autor, studii în reviste indexate ISI sau BDI, în volume colective publicate în edituri naționale și internațional Cultura vizuala. Experiențe vizuale în era postmoderna, Cluj-Napoca, Eikon, 2013, Visual Culture. Concepts & Contexts, Cluj-Napoca, Galaxia Guttenberg, 2012; Comunicare vizuală. O perspectivă interdisciplinară, Accent, Cluj-Napoca, 2008 sunt cărți de autor orientate spre analiza imaginii și a producție media vizuale; merită menționate și proiectele realizate cu colegii și studenții și finalizate prin apariția unor volume colective dintre care amintim Scriitori clujeni in dialog (coord), București, Tritonic, 2017, Trends in Romanian Media Literacy, Cluj-Napoca, Accent, 2008; Valențe simbolice ale discursului publicitar. Între marketing și seducție, (editor) Cluj-Napoca, Accent, 2007 și volumul multimedia Lucian Blaga. Imagine și cuvânt, (editor), Cluj Napoca, EIKON, 2013. (Detalii despre activitatea de cercetare și manageriala a Elenei Abrudan se găsesc in vol. Portret de grup, Eikon, 2013). Deține numeroase distincții pentru excelența didactică și pentru managementul academic. Menționam că în 2010 – Premiul de excelenta (UBB) pentru programul de Jurnalism Linia romana; în 2011 – Specializarea Jurnalism, Științele comunicării – Universitatea Babeș-Bolyai ocupă primul loc, categoria A, în urma ierarhizării programelor de studii organizate de universitățile acreditate din sistemul național de învățământ. Elena Abrudan colaborează la reviste de cultură, organizează și participă la expoziții de fotografii și artă digitală în cadrul Salonului de vară al scriitorilor (2009-2013 http://jurnacom.wordpress.com).


  tematici

  > Practici vizuale în era postmodernă
  > Noul design de interfețe
  > Diversitatea culturală a discursului jurnalistic
  > Jurnalismul cultural în era digitală
  > Designul de presă și noile tehnologii
  > Arta stradală în era noilor media
  > Reprezentări vizuale în diferite contexte culturale
  > Arta digitală
  > Social media și dinamica identității postmoderne
  > Narațiuni interactive în jocurile digitale
  > Filmul și industria modei
  > Structuri narative în filmul documentar
  > Semiotica în media audio-vizuală
  > Retorica vizuală
  > Cultura în era consumului
  > Management cultural
  > Spațiul urban și reconversie culturală

  bibliografie
 • Gabriel Bădescu
  Prof. univ. dr. Gabriel Bădescu | gabriel.badescu@ubbcluj.ro
  științe politice

  Gabriel Bădescu

  Gabriel Bădescu este profesor universitar de științe politice și director al Centrului de Studiu al Democrației de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Studiile sale recente includ teme de politici educaționale, democratizare și societate civilă. A urmat specializări in statistică socială la University of Michigan, Ann Arbor, a fost bursier Fulbright la University of Maryland, College Park, și UNESCO Global Education Monitoring Report fellow. Studiile sale recente includ teme de politici educaționale, democratizare, capital social și societate civilă. Între 2009 și 2010 a coordonat Agenția pentru Strategii Guvernamentale. A fost membru al Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învațământului Superior, și este membru al Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS), precum și a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU). Este membru în Consiliul director al mai multor fundații și asociații, printre care Fundația Comunitară Cluj, Fundația Noi Orizonturi și FDSC.

  tematici

  > Educație și democrație
  > Societate civilă și participare politică
  > Politici educaționale și ale cercetării
  > Diversitate culturală, inegalitate economică și socializare
  > Capital social, încredere generalizată și democratizare
  > Politici de mediu

 • Ramona Hosu
  Conf. univ. dr. Ramona Hosu | ramona.hosu@ubbcluj.ro
  științe ale comunicării

  Ramona Hosu

  Ramona Hosu, PhD, Habil., is an Associate Professor in the Department of Journalism at The Faculty of Political, Administrative and Communication Studies, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca. Her scientific projects focus on the study of culture and identity through the examination of cultural and media artifacts, contemporary systems of communication as signifying practices embodying representations, in an interplay of interrelations between communicators, all contributing to the process of construction of meaning, implicitly, of identity. She uses a series of cultural and media theories coming from the tradition of the humanities and the social sciences: signification theories, contextual ones and constructionist approaches, most of them continued by the postmodern theory. Ramona Hosu received the habilitation certificate in communication sciences in 2016. The Postdoctoral School (in the period 2011 – 2013) facilitated the implementation of a research project titled Ideologies of Change in Anglo-American Post/Modernity: Identity and Culture which addressed several representations of clash and conflict, of ontological and axiological uncertainty concerning the problem of identity at individual, group and national level, as present in postmodern cultural products. From inter- and transdisciplinary perspectives, she used contemporary cultural politics along with cultural and media studies in order to analyze the discourses on class, race, gender, post/colonialism, peace and poverty, the environment, civil rights, ethnicity, religion, ideology etc. Within this project, she won three international mobility grants at Paul-Valéry University, Montpellier III, and the Research Center ORC IARSIC (The Open Research Center for International Applied Research Studies of Innovations in Communication) belonging to ITIC (Institut de Technosciences de l’Information et de la Communication) and the Doctoral School LLCC (Languages, Literatures, Cultures and Civilizations). Ramona Hosu received the PhD degree in Philology, Magna cum laude, in 2007. The doctoral thesis titled The Interference of the Social in Early Twentieth-Century American Poetry traces the class, racial and gender conflicts of the United States in the 1910s, 1920s and 1930s as they were ideologically inscribed in some poems and cultural artefacts of the period brought to light by some contemporary theories of reading. She also holds an M.A. in American Studies and a B.A. in Romanian and English language and literature, both received at Babeș-Bolyai University. She has been working in the academic field since 1999. She has been teaching courses in communication, journalism, culture, literature, writing and language. As a result of all the didactic and scientific activities performed so far, a series of scientific performance objectives have been achieved, namely: 5 books published in Romania (2 as single author and 3 as co-author); 2 books published abroad as co-author (collective volumes); 5 studies published in ISI Web of Science reviews; 2 studies in volumes included in Thomson Reuter’s Conference Proceedings Citation Index; 1 study in a conference volume published abroad; 13 studies in scientific reviews included by CNCS in category B and indexed BDI; 2 studies published in national conference volumes; 7 volumes of courses for students; three CNCS awards received within The National Plan of Research, Development and Innovation, PN II (2007 – 2013) – Human Resources; a total number of 34 conferences, symposiums, round tables and workshops, international or national, as a participant, organizer, keynote speaker or chairman; four scientific research grants and projects; five international mobility grants; member of the editorial board of three scientific reviews (Journal for the Study of Religions and Ideologies, Arts & Humanities Citation Index, ISI Web of Knowledge; Studia Universitatis Petru Maior, Series Philologia, accredited CNCS, category B, indexed BDI; Studia Universitatis Babes-Bolyai Ephemerides, accredited CNCS, category C, indexed BDI); member of two scientific research centers of Babeș-Boyai University (Media Systems and Languages Research Center, Research Center for the Study of the Contemporary British Novel); initiator and coordinator of B.A. and M.A. programs; coordinator of tens of B.A. graduation papers, of M.A. dissertations and of student scientific papers; member of graduation committees; member of admission committees; member of commissions for university didactic positions; member of the Department Council, of the Faculty Council and of the Senate of Petru Maior University; member of scientific societies (RSEAS, RAAS, ESSE, EAAS). Doctor Hosu’s current and future research directions and career plans center on the importance and continuity of cultural identity, as a concept and theory in today’s media, communication and cultural studies, in conjunction with contemporary discourses on globalism, localism and technological determinism.

  tematici

  > Communication, Media and Cultural Identity
  > Media, Representations and Social Reality
  > Communication and Ideological Discourse
  > The ‘Languages’ of Media: Building Sense Today
  > Communication and Aesthetic Discourse
  > Communication, Postmodernism and Digimodernism  

  bibliografie
 • Cosmin Marian
  Prof. univ. dr. Cosmin Marian | cosmin.marian@ubbcluj.ro
  științe politice

  Cosmin Marian

  Cosmin Gabriel Marian este specializat în politica comparata, metode de cercetare și modelarea datelor sociale. Este autor și co-autor la o serie de articole publicate în jurnale de specialitate, între care: Electoral Studies, East European Politics and Societies, Communist and Post-Communist Studies, International Journal of the Commons, European Political Science, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe.

  tematici

  > guvernare și guvernanță în România
  > partide politice
  > studii electorale și comportament de vot
  > analiza regimului proprietăților comune
  > politici publice

 • ANDREEA MOGOȘ
  Conf. univ. dr. Andreea Mogoș | andreea.mogos@ubbcluj.ro
  științe ale comunicării

  Andreea Mogos

  Conf. dr. Andreea Mogoș este membru al Departamentului de Jurnalism din anul 1998. Este licențiată a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Jurnalism (1998) și a Facultății de Sociologie și Asistență Socială, specializarea Sociologie (2001), ambele din cadrul Universității Babeș-Bolyai. A urmat masteratul în Comunicare socială și relații publice în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială. A obținut, în anul 2009, doctoratul în Sociologie la Universitatea Babeș-Bolyai cu teza Realităţi sociale mediate: reprezentări ale românilor în presa scrisă franceză. Este doctor în Ştiinţele informaţiei şi ale comunicării al Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis cu teza intitulată Réalités sociales médiatisées. Représentations des roumains dans la presse écrite française (2009). În anul 2016, a obținut abilitarea cu teza Traditional and new media representations. From a socially constructed reality to a filtered and quantified reality. Din 2004 este responsabil Erasmus departamental, iar din 2012 este Prodecan al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Domeniile predilecte de cercetare sunt reprezentările mediatice, efectele comunicării mediatice și analiza imaginii.


  Eutopia cotutelle program

  The EUTOPIA PhD co-tutelle program supports high-quality PhD projects in all research areas cosupervised by academics of the EUTOPIA member universities. It is expected to lead to high-quality research projects with global impact, providing exciting research opportunities for PhD students.

  The competition for filling this position will take place during the September 2023 admissions session. (see details here).

  Proposed topic: Media Exposure of Migrant Integration in the European Union

  Information

  PhD co-tutelle in Information and Communication Sciences

  (Babes-Bolyai University and CY Cergy Paris University)

  The overarching research project, which includes a PhD conducted through cotutelle, aims to bridge the gap between scientifically-based knowledge on climate change technologies and its translation into social issues through media circulation. This investigation will also explore the impact of this transformation on geopolitical and governance-related contexts.

  Proposed topic: Analysis of the mediatization and science communication processes related to the climate change technologies

  Information

  tematici

  > Reprezentările mediatice în media tradiționale (presă scrisă, televiziune) și în noile media
  > Mecanisme de reprezentare și auto-reprezentare în noile media
  > Analiza de conținut și semiotică a reprezentărilor vizuale (în special a fotografiilor de presă și a vizualizărilor de date)
  > Analiza producției conținuturilor mediatice vizuale (atât în media tradiționale, cât și în noile media)
  > Analiza efectelor media asupra publicului.

  bibliografie
 • CRISTINA NISTOR-BEURAN
  Conf. univ. dr. Cristina Nistor-Beuran | cristina.nistor@ubbcluj.ro
  științe ale comunicării

  Cristina Nistor

  Cristina Nistor-Beuran, conf. univ. dr., este cadru didactic în cadrul Departamentului de Jurnalism al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC), din 2001, și este coordonatorul programului de jurnalism în limba engleză, nivel licență. În perioada 2006-2012 a fost Purtător de cuvânt al Universității Babeș-Bolyai. A obținut doctoratul în sociologie, la Universitatea Babeș-Bolyai; a absolvit masteratul în comunicare socială şi relaţii publice la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (UBB); este licențiată în jurnalism (UBB). A desfășurat stagii de cercetare în SUA (pe durata studiilor doctorale), la Arthur L. Carter Journalism Institute de la New York University și la The Center on Organizational Innovation de la Columbia University din New York; în Belgia, la Bruxelles, la Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS) și la Central Library of the European Commission; în Germania, la Universitatea Ludwig Maximilians din Munchen, la Institutul de Științe ale Comunicării și Media. Începând din 2007, este coordonator didactic al postului de radio UBB RADIO ONLINE. A participat la numeroase conferințe și a colaborat în diverse proiecte în domeniul științelor comunicării și media, cu activități organizate în universități sau în instituții media (în România, Anglia, Franța, Spania, Letonia, Italia, Olanda), precum și la instituțiile europene de la Bruxelles și Strasbourg. Dintre proiectele europene la care a participat în echipa de coordonare locală, amintim Swim in the Digital World (2008-2010), finanțat prin programul MEDIA al Uniunii Europene, și proiectul paneuropean EURANET, European Radio Network, finanțat de Comisia Europeană (din 2009). În perioada 2003–2004 a fost redactor șef adjunct la CAMPUS UBB, Revista Universității Babeș-Bolyai (conținut elaborat în limbile română, maghiară, germană și engleză), iar, între 1998 și 2001, a practicat jurnalismul radio.

  tematici

  > Tendințe emergente în industria media
  > Inovație în comunicarea media digitală
  > Modele de integrare a teoriei și practicii în programele educaționale jurnalistice
  > Adaptarea programelor de studiu jurnalistic la dezvoltarea industriei comunicării
  > Comunicarea cu media – perspective teoretice și practici profesionale
  > Managementul comunicării de criză
  > Emergența jurnalismului european și acoperirea mediatică a Uniunii Europene
  > Strategii și politici de comunicare ale Uniunii Europene
  > Industria radio în era online – producție, difuzare și consum de conținuturi audio 

  bibliografie
 • Ilie Rad
  PROF. UNIV. DR. ILIE RAD | ilie.rad@ubbcluj.ro
  științe ale comunicării

  Ilie Rad

  Studii: Liceul la Luduș (absolvit în 1974); Facultatea de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1975-1979). Activitate: profesor la Școala Nr. 7 din Timișoara (1979-1982), la școli și instituții din Cluj-Napoca (1982-1995), după care devine lector, conferențiar și profesor la Catedra de Jurnalism a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Doctor în filologie (1998), cu o teză dedicată lui Aron Pumnul. Șef al Catedrei de Jurnalism (2001-2007; cancelar al facultății: 1996-2000; 2007-2012). Conducător de doctorat (din 2009). În timpul profesoratului la Timișoara, a colaborat la revista „Orizont”, s-a integrat în cercul unor intelectuali timișoreni (Anghel Dumbrăveanu, Ion Arieșanu, G.I. Tohăneanu, Cornel Ungureanu, Corneliu Nistor ș.a) și a corespondat cu mari personalități ale culturii române (Iorgu Iordan, D.D. Roșca, Liviu Rusu, Constantin Noica, Adrian Marino ș.a.), corespondență publicată ulterior în volume (Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan, 2011) sau în reviste. A înființat și condus patru publicații: „Excelsior”, „Reporter”, „Învățământul jurnalistic clujean”, „Anuarul Colegiului Studențesc de Performanță Academică”, devenind director al „Revistei române de istorie a presei” (de la nr. 7, 2010). C o l a b o r ă r i la periodice: „Viața românească”, „România literară”, „Tribuna”, „Steaua”, „Apostrof”, „Contemporanul”, „Orizont”, „Familia”, „Ramuri”, „Acasă”, „Excelsior”, „Ateneu” etc., dar și la ziare precum „Făclia”, „Ziua”, „Știrea”, „Tribuna Ardealului” etc. P r e m i i: al Uniunii Scriitorilor (2014), al Uniunii Ziariștilor Profesioniști (2004, 2010), al Universității Babeș-Bolyai (1999, 2007, 2016); premiul „Profesor Bologna”, acordat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (2011), Premiul „Perpessicius” acordat de Muzeul Național al Literaturii Române, pentru ediția Ion Agârbiceanu etc. Debut publicistic absolut, cu știri și reportaje, în presa militară (Apărarea patriei, Înainte – 1974). Pseudonime: Ilie Radu-Nandra, I.R. Delia, Romulus Cătană. Scrieri: Peregrin prin Europa. File de jurnal: Viena, Praga, Varșovia, Budapesta. Cuvânt înainte de Constantin Ciopraga, membru al Academiei Române, București, 1998; Memorialistica de război în cultura română, Timișoara, 1999; Stilistică și mass-media. Prefață de prof. univ. dr. G. Gruiță, Cluj-Napoca, 1999; Aron Pumnul. Prefață de V. Fanache, Cluj-Napoca, 2002; ed. a II-a, Cluj-Napoca, 2016; La un ceai cu Ștefan J. Fay, Iași, 2003; Geo Bogza. Rânduri către tineri scriitori ardeleni. (Scrisori și telegrame trimise de Geo Bogza lui Teofil Răchițeanu, Ilie Rad și Viorel Mureșan, în anii 1973-1991). O carte gândită și realizată de Ilie Rad, Cluj-Napoca, 2003; De la Moscova la New York. Note de drum din Federația Rusă și fragmente de jurnal american. Prefață de Mircea Popa, Cluj-Napoca, 2005; Învățământul jurnalistic clujean, Cluj-Napoca, 2006; Cum se scrie un text științific, Cluj-Napoca, 2008; ed. a II-a, Iași, 2009; Incursiuni în istoria presei românești, Cluj-Napoca, 2009; De amicitia. Scrisori trimise de Ștefan J. Fay lui Ilie Rad (1988-2009). Volum omagial la împlinirea, de către Ștefan J. Fay, a vârstei de 90 de ani. Prefață de Irina Petraș, Cluj-Napoca, 2009; Un ardelean la București, Cluj-Napoca, 2011; Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan. Scrisori și interviuri. Ediție îngrijită, prefață, notă asupra ediției, note și comentarii, indice de nume de Ilie Rad. Cu un Argument de acad. Marius Sala, vicepreședinte al Academiei Române, Cluj-Napoca, 2011; O călătorie în Țara Kangurului. Prefață de Anamaria Beligan, Cluj-Napoca, 2012; Convorbiri cu Ion Brad, “din primăvară până-n toamnă (aprilie-octombrie 2013)”, Cluj-Napoca, 2013; Copilăria ca luptă de clasă. Editori: Traian Călin Uba și Ilie Rad. Prefață de Ana Blandiana, București, 2013; Ion Brad, Ilie Rad, Dialoguri epistolare săptămânale, “din iarnă până-n vară” (ianuarie-iunie 2014), Cluj-Napoca, 2014; Mircea Zaciu; Octavian Șchiau, Corespondență (1956-2000). O carte gândită și alcătuită de Ilie Rad, Cluj-Napoca, 2015; Mihai Beniuc, Însemnările unui om de rând. Pagini de jurnal și memorii (1965-1969; 1971; 1974). Cu un Argument de V. Fanache. Ediție îngrijită, prefață, notă asupra ediției, note și comentarii, indice de nume de Ilie Rad, Cluj-Napoca, 2016. A inițiat și organizat cincisprezece simpozioane naționale de jurnalism, unele cu participare internațională, ale căror lucrări le-a editat și/sau prefațat: Curente și tendințe în jurnalismul contemporan, Cluj-Napoca, 2003; Schimbări în Europa, schimbări în mass-media, Cluj-Napoca, 2004; Jurnalismul cultural în actualitate, Cluj-Napoca, 2005; Secvențe din istoria presei românești, Cluj-Napoca, 2007; Stil și limbaj în mass-media din România, Iași, 2007; Forme ale manipulării opiniei publice, Cluj-Napoca, 2007; Limba de lemn în presă, București, 2009; Jurnalismul românesc din exil și diaspora, București, 2009; Documentarea în jurnalism, București, 2010; Cenzura în România, Cluj-Napoca, 2012; Obiectivitatea în jurnalism, București, 2012; Jurnalismul tradițional și New Media, București, 2013; Industria media și învățământul jurnalistic, București, 2014; Fotojurnalism și imagine, București, 2015; Independența mass-mediei și libertatea de exprimare, București, 2016. A îngrijit și prefațat ediția Horia Bottea, Game și pendulări. Cu o evocare de Geo Bogza și patru scrisori inedite ale lui Tudor Arghezi către autor. Ediție îngrijită de Zaharia Macovei și Ilie Radu-Nandra. Postfață de Ilie Radu-Nandra, Cluj-Napoca, 1983. Coautor la mai multe volume colective, apărute în țară și în străinătate, autor de prefețe și postfețe. Colaborator, cu peste o sută de articole, la monumentalul Dicționar al scriitorilor români (coordonat de M. Zaciu, M. Papahagi și A. Sasu, vol. I-IV, 2001-2005), la Dicționarul esențial al literaturii române (2001), la Dicționarul general al literaturii române (vol. I-V, 2004-2009), la Encyclopedia of the World's Minorities (SUA, 2005, cu un eseu despre România), la Encyclopedia of the Developing World (SUA, 2005, cu un eseu despre Republica Moldova). S-a implicat în organizarea celor zece congrese naționale ale Asociației Române de Istorie a Presei, al cărei președinte a fost în două mandate (2008-2016), impunând specializarea tematică a fiecărui congres, deschiderea congreselor de către un membru al Academiei Române, tipărirea lucrărilor congreselor etc. A realizat ediția Ion Agârbiceanu, în colecția „Opere fundamentale”, de sub egida Academiei Române. Tabel cronologic, notă asupra ediției, note și comentarii, referințe critice, glosar și bibliografie de Ilie Rad, București, vol. I-VIII, 2014-2017. Alte ediții: Ambasador Eliezer Palmor, Convergențe diplomatice și culturale, Cluj-Napoca, 2002; Edgar Papu, Interviuri (în colab., 2005); Cella Serghi, Interviuri (în colab., 2005); Constantin Ciopraga, Interviuri (în colab., 2008); Fănuș Neagu, Interviuri (în colab., 2011); Ion Lăncrănjan, Interviuri (în colab., 2012).

  tematici

  > Monografia revistei Echinox.
  > Memorialistica Marii Uniri din 1918.
  > Presa românească în anii neutralității României (1914-1916)
  > Istoria Filialei din Cluj a Uniunii Scriitorilor
  > Figuri de mari publiciști și jurnaliști clujeni (Lucian Blaga, Ion Agârbiceanu, Ion Clopoțel, Al. Ciura ș.a.)
  > Monografia unor jurnaliști și publiciști români (Ioan Grigorescu, Iustin Popfiu, Tiron Albani ș.a.)
  > Reflectarea în presă a unui eveniment important din istoria României (actul de la 23 august 1944; naționalizarea, încheierea cooperativizării agriculturii, retragerea Armatei Roșii din România etc.)
  > Activitatea publicistică a unor importanți scriitori români (Mariu Preda, Eugen Barbu, Augustin Buzura ș.a.)
  > Istoria instituției doctoratului în România
  > Laureații români ai Premiului Herder (reflectarea în presa românească a acordării acestui premiu, cercetare arhivei de la Viena etc.)

 • Tibori-Szabo Zoltan
  Prof. univ. dr. Tibori-Szabo Zoltan | zoltan.tibori@ubbcluj.ro
  științe ale comunicării

  Tibori Szabo Zoltan

  Zoltán TIBORI-SZABÓ (1957) jurnalist, publicist, redactor, cercetător și cadru didactic universitar. Studiile universitare și doctorale le-a absolvit la universități din Cluj și din Statele Unite ale Americii. Redactor șef al cotidianului Szabadság din Cluj (1990-1997), apoi senior editor al aceluiași cotidian și corespondent permanent acreditat pentru România și zona balcanică al cotidianului Népszabadság din Budapesta. Cercetător științific gr. II, apoi conferențiar, iar mai târziu profesor universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj. Pentru activitatea depusă ca jurnalist și redactor i-au fost conferite: Placheta Memorială Imre Nagy (1995), Crucea de Cavaler a Republicii Ungaria (1996), Crucea de Ofițer a Republicii Ungaria (2009), Premiul Memorial Pulitzer (1997) și Premiul pentru publicistică Sándor Kacsó (2000), Premiul Sándor Scheiber al ministerului Culturii din Ungaria (2010), Premiul Profesor Bologna al Asociației Studenților din România (2012) și altele. A publicat numeroase articole, interviuri și studii despre istoria comunismului din România, istoria Holocaustul din Transilvania de Nord și din România. Printre lucrările mai importante amintim: Románia és a holokauszt. Felemás szembenézés a múlttal. [România şi Holocaustul. Confruntare ambiguă cu trecutul], In Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára [Luptă pentru adevăr. Studii dedicate lui Randolph L. Braham, cu prilejul celei de a 80-a aniversări], ed. Karsai, László, Molnár Judit. MAZSIHISZ, Budapesta 2002; Csík vármegye zsidósága a betelepüléstől a megsemmisítésig, [Evreimea din comitatul Ciuc de la stabilirea în aceste locuri și până la nimicire] In: Tanulmányok a holokausztról, [Studii despre Holocaust], II, ed. Braham, Randolph L., Balassi Kiadó, Budapest [Budapesta], 2004; Az erdélyi zsidóság sorsa a II. világháború után, 1945–1948 [Evreimea transilvăneană în perioada de după cel de al Doilea Război 1945‒1948], In: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában [Holocaustul din Ungaria în perspectivă europeană], ed. Molnár Judit, Balassi Kiadó, Budapesta, 2005; Élet és halál mezsgyéjén. Zsidók menekülése és mentése a magyar‒román határon 1940‒1944 között. [Frontiera dintre viață și moarte. Refugiul și salvarea evreilor la granița româno‒maghiară (1940‒1944)]. Minerva, Cluj, 2001; versiunea în limba română a volumului din urmă, revizuită și adăugită a fost publicată la Editura Compania din București, în anul 2005. Destinul evreimii din Transilvania de Nord, al Doilea Război Mondial, presa ei și transformarea identității acestei comunități drastic diminuate au fost tratate în volumul Árnyékos oldal [Partea umbrită], Koinónia, Cluj, 2007. A reconstituit istoria Liceului evreiesc din Cluj în volumul bilingv Zsidlic. A kolozsvári Zsidó Gimnázium története (1940-1944). The History of the Jewish High School of Kolozsvár (1940-1944) [Istoria Liceului Evreiesc din Cluj (1940-1944)], Editura Mega, Cluj, 2012. Alături de profesorul Randolph L. Braham a editat Enciclopedia geografică a Holocaustului din Ungaria (3 volume, în limba maghiară, 2007; în limba engleză, 2013), precum și Enciclopedia geografică a Holocaustului din Transilvania de Nord (în limba maghiară, 2008; în limba română, 2019).

  tematici

  > Istoria presei și a organizațiilor de presă din Transilvania
  > Managementul organizațiilor de presă
  > Studii de etica și deontologia presei
  > Studierea tradițiilor și aspectelor metodologice ale jurnalismului de investigație
  > Aspecte ale presei politice din România și Ungaria
  > Studii de naționalism și antisemitism
  > Studii de Holocaust și genocid, reflectarea acestor evenimentelor în presa vremii și cercetarea dimensiunilor lor politice

  bibliografie